• Jenny Alexandra Nieto Díaz
    Jenny Alexandra Nieto Díaz Secretaria Ingeniería Cívil.
  • Myriam Jeannette Bermúdez.
    Myriam Jeannette Bermúdez. Decana Ingeniería Civil.
  • Norma Fabiola Gómez.
    Norma Fabiola Gómez. Coordinadora Ingeniería Civil.
Share